Liczba odwiedzin strony: 22320 Osób na stronie: 1
 

 Usługi prawnicze
Skowroński Grzegorz R.

 
 
Usługi prawnicze
Skowroński Grzegorz R.
 
Górczewska 37 lok. 88
01-144 Warszawa
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 168 poz. 1323 - Służba Celna
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej 1) (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Rozdział 1  Przepisy ogólne Art. 1.  1. Ustawa reguluje zadania i organizację Służby Celnej - jednolitej umundurowanej formacji, utworzonej w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru, a także wykonywania...
Monitor Polski 2008 Nr 57 poz. 519 - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
ZARZĄDZENIE Nr 82 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (M.P. z dnia 7 sierpnia 2008 r.) Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W zarządzeniu nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie...